Αποτύπωμα

Διεύθυνση
WOLFF GmbH & Co.KG
Ungerhalde 1
D-74360 Ilsfeld
Tηλέφωνα: +49 (0)7062 91556-0
Fax: +49 (0)7062 91556-44
E-mail: info@ wolff-tools.de

info@ wolff-tools.de

Νόμιμοι εκπρόσωποι του Δ.Σ.
Thomas Müllerschön
Jürgen Rehmann
Julian Utz

Commercial Register
Registergericht Stuttgart, HRA 728603

VAT ID No.
814 278 188


Υπεύθυνος για το περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 RStV:

Πλήρης σελίδα:

Julia Schlaucher
Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
E-mail: Julia.schlaucher@uzin-utz.com

Υπεύθυνη Τύπου

Katja Kretzschmar
Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
E-mail: Katja.kretzschmar@uzin-utz.com