Αποτύπωμα

Διεύθυνση
WOLFF GmbH & Co.KG
Ungerhalde 1
D-74360 Ilsfeld
Tηλέφωνα: +49 (0)7062 91556-0
Fax: +49 (0)7062 91556-44
E-mail: info@ wolff-tools.de

info@ wolff-tools.de

Νόμιμοι εκπρόσωποι του Δ.Σ.
Jürgen Rehmann
Julian Utz

Commercial Register
Registergericht Stuttgart, HRA 728603

VAT ID No.
814 278 188


Υπεύθυνος για το περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 RStV:

Πλήρης σελίδα:

Jürgen Rehmann
Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
E-mail: juergen.rehmann@wolff-tools.com